Wij willen graag voor iedereen een thuishaven zijn!

Ons verlangen is om elke nieuwkomer zich thuis te laten voelen, voor elkaar te zorgen en elkaar te versterken. Wij zijn een visie gedreven kerk waar God voelbaar aanwezig is en Zijn stem wordt verstaan.

Onze samenkomsten zijn met ingang van december 2022 aan de Oostlaan 38A, 2641DL Pijnacker

Victory Outreach Rijnmond is onderdeel van een internationale organisatie. Lees meer over Victory Outreach International op www.victoryoutreach.org 

Building a community

Victory Outreach Rijnmond is een thuishaven voor iedereen die God wil ervaren en Zijn stem wil verstaan.
Onze warme ontmoetingen zijn vol visie, inspiratie, verbinding en creativiteit voor jong en oud.

MISSION STATEMENT

Victory Outreach is een kerk geworteld in een beweging met een zeer rijke geschiedenis

W

ROEPING

Victory Outreach is een internationale christelijke organisatie, geroepen tot de taak van evangelisatie en discipelschap onder de meest gekwetsten van de wereld, met de boodschap, de hoop en het plan van Jezus Christus. Deze roeping houdt in: het stichten en ontwikkelen van kerken, herstelcentra en trainingscentra in strategisch gelegen wereldsteden.

W

INSPIRATIE

Victory Outreach inspireert mensen en wekt een verlangen op om hun potentieel optimaal te ontwikkelen, met uiteindelijke bestemming: een leven in waardigheid en geborgenheid.

W

SAMENWERKING

Victory Outreach werkt samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen voelen om de taak die voor ons ligt te volbrengen.

Ruimte voor gaven en talenten

Als kerk creëren wij ruimte voor gaven en talenten, zodat het plan van God voor een ieder persoonlijk in vervulling kan gaan. Alles wat we doen willen wij doen tot eer van God, daarom zijn we een kerk waar kwaliteit hoog in het vaandel staat.

ONZE GESCHIEDENIS!

W

VISIE

Victory Outreach heeft de afgelopen jaren tienduizenden mensen ondersteund die een hopeloos leven hebben ingeruild voor een nieuw zelfverzekerd leven met een vastberadenheid om anderen te helpen. Deze unieke visie van Victory Outreach Internationaal beweegt zich voort en is terug te zien in de vele herstelde levens.

W

INSPIRATIE

Intussen is de visie uitgebreid van uitsluitend hulp verlenen aan drugsverslaafden en bendeleden tot mensen van allerlei levensstijlen. Sonny en Julie inspireren nog steeds wereldwijd onze locaties  en zij geven leiding aan de internationale organisatie van Victory Outreach. Al 50 jaar zijn Sonny en Julie een inspiratie voor onze leden en wereldwijde locaties. Zij leiden Victory Outreach Internationaal naar een succesvolle toekomst.

W

VICTORY OUTREACH INTERNATIONAAL

Victory Outreach Internationaal begon in 1967, toen Sonny en Julie Arguinzoni geïnspireerd werden om een organisatie te beginnen om gekwetste mensen in de binnensteden van de wereld te bereiken. Sonny en Julie maakten een klein begin in het hart van Oost Los Angeles en verleende hulp aan mensen in de omliggende gebieden. Wat klein begonnen is heeft zich tot een wereldwijde organisatie ontwikkeld, die nog steeds toegewijd is aan de oorspronkelijke visie om individuen te helpen met (her)bouwing van hun leven en ondersteuning in het ontwikkelen van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

KIDZ G.A.N.G.

Wij zijn gericht op de toekomst en hebben daarom aandacht voor de jonge generatie.
Wij willen hen betrekken en toerusten zodat zij op jonge leeftijd leren leven voor Jezus.

W

KINDEREN

Kinderen zijn bij ons belangrijke bezoekers en leden! Ons kinderwerk biedt kinderen een veilige plek om op een leuke manier kennis te maken met de bijbel en hun geloof op een creatieve manier te uiten.

W

VERTROUWDE OMGEVING

We zorgen graag voor een vertrouwde omgeving waarin kinderen niet alleen de bijbel maar ook elkaar beter leren kennen. Wij verwelkomen uw kinderen elke zondagochtend en middag van harte!

VORW

Pin It on Pinterest

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!