Prediker 3:1 Voor alles is er een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel

Nehemia 1:1-11

Introductie Nehemia: Schenker van de koning in Persie / goede baan / comfortabel leven / groot voorbeeld van leiderschap en organisatie talent / groot voorbeeld als Gods man

(3) Confrontatie met de nood / probleem / moeilijke situatie

Het volk van God verkeert in grote ellende en in smaad

Ellende – Affliction – inferior quality                = lagere of mindere kwaliteit

Smaad – reproach – shame                                = schande / schaamte / spot

 • De identiteit van Gods volk was zwaar aangetast
 • Het volk was ver verwijderd van Gods bedoeling

Bressen in de muur

 • Er was geen veiligheid en bescherming
 • niet de mogelijkheid om een leven op te bouwen en productief te zijn

Poorten met vuur verbrand

 • geen controle en geen orde / geen beheersing van wat in het uit gaat
 • Ze waren in de beloofde stad de tempel was gebouwd maar eigenlijk nog steeds in de hoedanigheid van ballingschap… overgeleverd aan de vijand

(4) reactie van Nehemia… Hij ging zitten en begon te huilen

 • gebrokenheid
 • bewogenheid
 • gebed en vasten

(5) gebed van Nehemia

Here, God van de Hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen

 • sterk gebed / gebed in het juiste perspectief
 • aanhef laat geloof en vertrouwen zien
 • aanhef: Belijdenis van wie God is en hoe Hij werkt…

Romeinen 8:28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn.

(6) verdere opbouw van het gebed

 • opmerkzaam oor en geopende ogen van God voor zijn gebed (vrijmoedigheid)
 • Zonden belijden… Wij hebben gezondigd
 • Nehemia neemt verantwoordelijkheid al in zijn gebed

(geen slachtofferrol of vinger wijzen)

 (7) Wij hebben het grondig bij U verdorven…

 • Nehemia is eerlijk over de positie / hoedanigheid

(niet mooier maken dan dat het is)

 • Wij hebben niet gedaan wat u heeft gezegd in uw woord

(identiteit kwijt geraakt)

 • Verandering begint bij het begin (erkennen / eerlijk zijn)

 (8-9) Nehemia kent het woord en de belofte van God

 • Hij kent de kracht van bekering
 • Hij kent de belofte van God voor Zijn volk
 • Hij weet dat God wil zegenen… Hij is een goede Vader
 • Hij is gericht in zijn gebed op herstel en vernieuwing van identiteit

(10-11) Nehemia neemt leiderschap in gebed

 • Leiderschap begint in gebed
 • Staande op het woord vraagt hij weer voor de ogen en oren van God

Psalm 119:49 (Het Boek)

Denk aan wat U tegen mij hebt gezegd; ik ben immers Uw dienaar en U hebt hoop in mij gewekt.

Dan zien we een kanteling in zijn gebed van boetedoening en bekering naar visie en actie.

Visie wordt geboren in gebed.

Het staat niet beschreven maar God moet in het gebed teruggesproken hebben tot Nehemia.

Doe uw dienaar vandaag toch slagen…

 Nehemia heeft een plan

 • Hij vraagt om de gunst van God… niet gunst van de koning

Spreuken 21:1 Het hart van de koning ligt in de hand van de HERE; als een waterloop kan het naar alle kanten worden gebogen, zodat de koning precies doet wat de HERE wil. 

In deze serie kunnen we de principes leren om te bouwen.

Pas deze toe allereerst in uw persoonlijk leven… dan in het gezin.

Tegelijkertijd gaan we de kerk bouwen.

De kerk wordt gebouwd als u/jij wordt gebouwd.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!