Nehemia 2:17-18

Nehemia heeft een visie van God ontvangen maar om strategie te bepalen moest hij een goed beeld hebben van de situatie…

Daarom ging hij als eerste in zijn eentje de muren inspecteren.

Pas dan benadert hij de leiders en het volk…

 • U ziet de ellende

(we hebben een probleem / er moet wat gebeuren / dit kan niet langer)

 • Kom laten we de muur van Jeruzalem bouwen

(Oplossing en plan…dit is wat moet gebeuren… dit is wat we gaan doen… laten wij)

 • Zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn

(dit is waarom we het doen / dit is onze winst)

SMAAD… aantasting van iemands eer of goede naam

Nehemia spreekt de mensen aan op hun eergevoel

 • Ieder mens wil iets goeds doen
 • van betekenis zijn
 • je als persoon onderscheiden
 • gerespecteerd worden
 • erkenning
 • een belangrijke rol spelen
 • deel zijn van iets groters

Nehemia kent de oorspronkelijke identiteit van Gods volk…

Hij weet dat eergevoel een sterke motivatie is.

Het volgende hoofdstuk… Nehemia 3 is een namenlijst…

Het beschrijft wie wat doet en waar

Om het te lezen is het saai… het is een hoofdstuk wat je snel overslaat.

Maar wat als jouw naam daar beschreven stond:

 • Je zou iedereen als eerste laten kijken naar Nehemia 3 vers…
 • kijk hier staat mijn naam ik was er een deel van!
 • Ik heb meegebouwd aan deze geweldige stad Jeruzalem

Eergevoel

Iedereen wil iemand zijn van waarde en betekenis… iets doen van betekenis

Niet langer een voorwerp van smaad

2 Timotheüs 2:20-21 In een groot huis zijn voorwerpen van zilver en goud maar ook van hout en aardewerk. Sommige voor eervol, andere voor oneervol gebruik. Als iemand zich reinigt van zonde en ongehoorzaamheid zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, van veel nut voor de Here, voor elk goed werk gereedgemaakt.

Kijk naar een getuigenis…

Ik was dat maar nu ben ik dit geworden en heb ik dat mogen doen .

Vanmiddag om 13.30 hebben we weer onze CAUSE meeting

Toen ik hoofdstuk 3 las dacht ik dit beschrijft onze CAUSE meeting…

dit beschrijft wat ik vorige keer zag gebeuren

Namen en bedieningen noemen

Terwijl Nehemia zijn verhaal doet getuigd hij van Gods hand op zijn leven.

He will do it again!

We zien dan de reactie van het volk op zijn betoog

Laten wij opstaan en gaan bouwen! En ze grepen moed (ze sterkte hun handen) voor het goede werk

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!