initiatief nemen… initiatief behouden

Als we het leiderschap van Nehemia bestuderen zien we dat hij initiatief neemt… Hij neemt actie… hij is voorbereid… hij doet onderzoek… hij weet visie om te zetten in strategie… hij laat niets aan toeval over

 Goed leiderschap wordt gekenmerkt door initiatief nemen en het initiatief behouden… een stap voor zijn… voorbereid zijn op wat er komt… ideeën omzetten in actie

 Initiatief nemen wil zeggen: uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, actie ondernemen of actie in gang zetten, in plaats van af te wachten. Als je initiatiefrijk bent dan signaleer je kansen en problemen, doe je voorstellen en draag je oplossingen aan of onderneem je zelf actie.

 Spreuken 6 6-8 Ga tot de mier, gij luiaard, zie haar wegen en word wijs: hoewel zij geen aanvoerder heeft, noch leidsman, noch heerser, bereid zij in de zomer haar brood, verzamelt zij in de oogst haar spijs.

 De mier handelt vanuit instinct

Instinct betekent… ingeschapen of inwendig gevoel dat tot handelen aanspoort / vermogen tot aanvoelen (Heilige Geest = leiderschap instinct)

 Onderscheid de kaders door goed te luisteren (prediking / kerk plattegrond)

Zet dingen in beweging… begin… wacht niet af… wees niet bang om fouten te maken… zet ideeën om in acties (teamverband).

Het moeilijkste deel van een proces is om beweging te krijgen… maar als het rolt hoeven we alleen maar te zorgen dat de beweging blijft…

Dit doen we door voorbereiding… behoud het initiatief.

Don’t lose the initiative

Wees een stap voor… door dit te doen worden kansen benut.

Het is een manier van denken en werken die we willen toepassen in deze gemeente.

Uitleg CAUSE meeting / uitleg CAUSE map

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!