2 Timotheüs 2:14-26 (21) Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk werk gereedgemaakt.    

Hebreeën 12:14  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien.

Om voorwaarts te gaan in God moeten we verlangen naar Heiliging.

Een verlangen is het begin van alles wat bereikt zal worden… waar we naar verlangen zullen we op jagen

Heiliging is het verlangen om te veranderen

Heiliging is het hoogste wat we kunnen bereiken

 Heilig betekent: apart gezet / bestemd voor de Heere / bestemming

Romeinen 12:1-2 Ik roep u er dan toe op, broeders en zusters, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk; dat is uw redelijk eredienst. En word niet aan de wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw denken om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.

GENADE geeft ons een heilige positie

GENADE stopt ons verleden (gewassen door het bloed)

GEHOORZAAMHEID is het proces wat ons verder brengt (praktijk)

GEHOORZAAMHEID opent onze toekomst (gewassen door het woord)

 Door Abraham kwam Gods heilige bestemming (belofte)

Genesis 12:1 De Heere zei tegen Abram: Gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn.

 Door Mozes kwam er verlossing (genade)

Exodus 3:8 Ik ben gekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren, en het te leiden uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land dat overvloeit van melk en honing.

 

Tussen genade en de vervulling van belofte is er een woestijn (proces)

Deuteronomium 8:2 U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er   in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.

 God wilde zeker weten of ze zouden luisteren.

1 Korintiërs 10-5-6 In de meeste van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. Deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen.

Heiliging is een noodzakelijk werk wat God doet in ons hart:

 • Een woestijn ervaring is altijd een persoonlijke aangelegenheid
 • Het grote gevaar van de woestijn is dat we onze focus verliezen
 • We zien wat voor ogen is en niet meer de belofte
 • Heiliging is ook een proces van genezing
 • Verwonding staat gehoorzaamheid in de weg (gevoel als basis in plaats van het woord)

Psalmen 66:10 Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. Spreuken 25:4 Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een voorwerp voor de edelsmid uit komen.

 • Zilver wordt gewonnen als bijproduct in loodmijnen
 • In de aardkost is de verhouding 40 delen lood en 1 deel zilver
 • Het lood en zilver wordt grofweg gescheiden
 • Het zilver is dan nog niet bruikbaar
 • Voor verdere reiniging wordt het zilver gesmolten op het vuur
 • Vervolgens wordt er boraxpoeder op gestrooid
 • Dit zorgt dat het nog aanwezige lood oplost en als vuil schuim omhoogkomt
 • Dit proces herhaalt zich totdat het zilver volledig gezuiverd is
 • Al die tijd zorgt de smid ervoor dat het zilver vloeibaar blijft maar niet verbrand
 • Wanneer de smid de weersspiegeling van zijn gezicht kan zien in het zilver weet hij dat het reinigingsproces is voltooid en dat get zilver bruikbaar is

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!