1 Petrus 1:15-19 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Heilig is de essentie van wie God is. Heiliging is heel intiem. Het gaat om wie God is en wie ik ben (in Hem). Liefde en Heiliging gaan samen. God is liefde (Hij is genade) en Hij is heilig (gehoorzaamheid is heel belangrijk)

Wij zijn geheiligd, een heilige natie, door God uitgekozen en apart gezet

  • We hebben een goddelijke bestemming (geroepen / uitverkoren)
  • Afgezonderd om de Here te dienen
  • Een volk wat eigendom is van God
  • Christen zijn is niet vrijblijvend (onheilig gebruik)

Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; niet meer ik leef, maar Christus leeft in Mij

In Christus hebben wij een heilige positie vandaaruit kunnen wij voorwaarts gaan, ongehinderd door ons verleden

Heiliging door genade is Gods stap naar ons. Wat is de waarde van genade als wij niet de nodige stappen maken naar God?

Het ware geloof vraagt gehoorzaamheid

Johannes 6:29 Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem Die Hij gezonden heeft.

Jacobus 2:17 Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.

Johannes 14:23 Als iemand Mij liefheeft zal hij Mijn woord in acht nemen.

 Het werk van God is in gehoorzaamheid

Johannes 16:13 de Geest der waarheid zal u de weg wijzen in heel de waarheid.

1 Samuel 15:22-23 (de basisbijbel –  bijbel in makkelijk Nederlands) Maar Samuel zei: “Geniet de Heer dan net zoveel van brand-offers en vlees-offers als van gehoorzaamheid? Gehoorzaamheid is beter dan vlees-offers. Doen wat Hij zegt is beter dan geofferd schapenvet. Luister goed: ongehoorzaamheid is net zo erg als toverij. Eigenwijsheid is net zo erg als het aanbidden van afgoden. Omdat u het bevel van de Heer aan de kant heeft geschoven, heeft de Heer ú aan de kant geschoven. U zal niet langer koning zijn.”

Heel veel problemen ontstaan door ongehoorzaamheid.

Romeinen 12:16 Wees niet wijs in eigen oog

GENADE geeft ons een heilige positie

GENADE stopt ons verleden (gewassen door het bloed)

GEHOORZAAMHEID is het proces wat ons verder brengt

GERHOORZAAMHEID opent onze toekomst (gewassen door het woord)

Efeze 5:25-26 Christus heeft zich uit liefde overgegeven aan de gemeente opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord

Door Abraham kwam Gods heilige bestemming (belofte)

Door Mozes kwam er verlossing (genade)

Tussen genade en de vervulling van belofte is er een woestijn (proces)

Deuteronomium 8:2 U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er   in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.

God wilde zeker weten of ze zouden luisteren (alle obstakels van ongehoorzaamheid moesten uit hun hart)

2 Korintiërs 10-3-6 Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God, die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen: alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. We staan klaar om zo elke ongehoorzaamheid met deze wapens uit de weg te ruimen, totdat jullie Christus in alles gehoorzamen.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!