1 Petrus 4:3 Wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en andere walgelijke afgoderij.

 LANG GENOEG… Het is genoeg geweest… ik heb er genoeg van… ik ben er klaar mee… verandering!

Heiliging is onze rug keren naar zonde en door de Geest wandelen in Gods bestemming.

 Galaten 5:16-21 Ik zeg: wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de Geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven.

We zijn geheiligd in Christus maar die vrijheid mag geen aanleiding geven aan het vlees. We kunnen niet in het vlees (zonde) voorwaarts in Gods bestemming.

Zonde is je doel missen. We moeten op het punt komen dat we zeggen LANG GENOEG!

We hebben allemaal te maken met zonde maar we moeten op een plek van  berouw, bekering en niet langer in zonde wandelen. Heiliging is het proces van vernieuwing.

 We horen het woord van de afgelopen weken over verantwoordelijk, gehoorzaamheid, de woestijn, nederigheid en bekering. De Geest van God neemt toe, het verlangen naar verandering, het bereiken van onze bestemming. Heiligt u want morgen gaat de Heere wonderen doen!

1 Thessalonicenzen 4:1-8

Broeders en zusters, wij vragen u en roepen u er in de Here Jezus er toe op, dat u, zoals u van ons ontvangen hebt hoe u moet wandelen en God moet behagen, daarin nog meer overvloedig wordt. (2) Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben op gezag van de Heere Jezus. (3) Want dit is de wil van God: uw heiliging, dat u  uzelf onthoud van de ontucht, (4) en dat ieder van u zijn lichaam (zijn voorwerp) weet te bezitten in heiliging en eerbaarheid, (5) en niet in hartstochtelijke begeerte, zoals de heidenen die God niet kennen. (7) Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging. (8) Daarom wie dit verwerpt, verwerpt niet een mens, maar God, Die ook Zijn Heilige Geest in ons heeft gegeven.

1 Verder, broeders en zusters, moedigen we jullie namens de Heer Jezus aan om te leven op de manier die we jullie hebben geleerd. Want dat is de manier waar God blij mee is. Jullie doen dat al, maar jullie moeten proberen om dat steeds méér te doen. 2 Want jullie weten welke leefregels we namens de Heer Jezus aan jullie hebben gegeven. 3 God wil dat jullie leven op een manier die bij Hem past. 4 Hij wil daarom dat jullie geen verkeerde dingen meer doen op het gebied van seks, maar dat jullie allemaal op een zuivere en heilige manier met jullie lichaam omgaan. 5 Jullie mogen er niet maar op los leven, zoals de mensen doen die God niet kennen…  7 God heeft ons niet geroepen om er maar op los te leven, maar om te leven zoals Hij het wil. 8 Als jullie hierin niet naar mij willen luisteren, zijn jullie niet ongehoorzaam aan een mens, maar aan God Zelf, die ons zijn Heilige Geest heeft gegeven.

Heiliging is de andere weg gaan en zonde achterlaten LANG GENOEG. Zonde ontneemt ons de kracht van God.

 Wij zijn de vaten des Heeren. De Heilige Geest wil stromen door ons leven als Levend water. Bekering van zonde en wandel door de Geest. Dichtbij de Heer zijn, open en eerlijk zijn tegen God. Verborgen zaken in het hart

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!