Dorstig zijn

Handelingen 1:8-9 Jezus zeide tegen Zijn discipelen… U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Rotterdam als in Rotterdam-Rijnmond, in Nederland en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen (hemelvaart)

 

Vlak na het ontvangen van de missie zagen de discipelen hoe Jezus opsteeg naar de Hemel.

Hun nieuwe opdracht was om te blijven in Jeruzalem en te wachten op de belofte van kracht. Het vervullen van de missie kan niet in eigen kracht.

 

Als God zegt wachten is dat nooit passief

WACHTEN = VERWACHTEN > Deze mannen gingen gelijk over tot actie

Handelingen 1:14 Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken

Lucas 11:13 De Hemel Vader zal de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden

  • Ze besefte dat ze voorwaarts moesten
  • Ze waren dorstig naar de aanwezigheid van God

Johannes 7:37-38 Jezus riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Dit zie Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven ontvangen zouden)

 

Jezus riep het uit… Hij was gepassioneerd/vurig over deze boodschap.

Stromen van levend water

 

Hij spreekt hier over de volheid van de Heilige Geest

  • De volle kracht zonder limitatie, alle mogelijkheden
  • Stromen zijn opwekking. Mensen worden overspoeld door de zalving
  • Vreugde / genezing / wonderen / de gaven van de Geest
  • We hoeven niet langer te zoeken. De zegen is in je en komt eruit.
  • Leven is in ons; alles wat we aanraken komt tot leven

De Heilige Geest doet wat wij niet kunnen doen

 

In Handelingen zien we de volheid van de Geest in full effect (Pinksteren)

De kerk explodeerde. De Here wil in onze tijd hetzelfde doen.

Een explosie van Zijn zalving, mensen worden getrokken en mensen willen God.

 

De impact die God wil maken komt niet zomaar ergens vandaan.

Stromen van levend water komen uit het binnenste van hen die geloven

 

Wat moeten wij doen?

 

Dorstig zijn! Jezus riep: Als iemand dorst heeft kom tot Mij

  • Aan niets anders denken – single focus
  • Een alles verterend verlangen, een passie naar meer van God
  • Dorst betekent dat je leeg bent

Psalm 42:2-3 zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God

Psalm 143:6 Ik spreid mijn handen naar U uit, mijn ziel ligt voor U als een dorstig land

 

Jezus zegt: Kom tot mij (klaar zijn met alles waar we vol mee zijn, open zijn)

Geef je over in vertrouwen, probeer het niet meer zelf te doen.

Drink en neem alles wat God je wil geven. Geloof in Jezus, geloof in het woord

Wanneer geloof en het woord in ons hart samenkomen dan willen we drinken en zal de Heilige Geest ons vullen. Het Woord wordt levend.

 

Jesaja 44:3 Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen.

Jesaja 55:1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!