De weg van doorbraak

Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)

 

Om succesvol te zijn moeten we opzoek naar de bron van levende water. Een leven met de Heilige Geest

 

Izaak is een voorbeeld van een succesvolle (gezegend) man

Hij zaaide en oogstte / groeide in aanzien / groeide in bezit

Dit wekte jaloezie op bij de Filistijnen en hij wordt weggestuurd.

 

Genesis 26:17-22

Izaak schakelt snel. Hij blijft niet hangen bij zijn voorgaand succes.

Soms werkt iets niet meer, het seizoen is afgelopen!

 

Hij vertrekt en onderneemt stappen om opnieuw te beginnen

Hij gaat opzoek naar levend water door de putten van zijn vader Abraham weer op te graven

Terug naar oude principes en teruggaan naar de bron (Abram was de vader van het geloof)

 

Tegelijktijdig zijn de knechten van Izaäk opzoek gegaan naar nieuwe putten.

Zoeken naar nieuwe mogelijkheden en opstaan voor  wat God nu wilt doen!

Hij is een God van vernieuwing en van de doorbraak.

Doorbraak is geen moment maar een weg. We moeten blijven zoeken en blijven graven.

 

De knechten vinden een bron met opborrelend water (levend water).

Alleen ontstaat er conflict met de herders van Gerar.

Esek betekent ruzie: door ruzie of onenigheid kan de Heilige Geest niet krachtig werken

Als Izaak bleef zou het water kracht verliezen en vermengd worden.

Izaak neemt geen genoegen met vermenging . Het water moet zuiver kunnen stromen.

 

Hij is bereid om iets goeds achter te laten opzoek naar het beste van God.

Loslaten en achterlaten. Hij is op de goede weg, wij zijn op de goede weg.

Dieper graven want er moet meer zijn en wij hebben een belofte.

God doet geen half werk en geeft geen halve zegen

 

De volgende put noemt Izaäk Sitna oftwel vijandigheid. De vijandigheid komt van de andere partij. Dit is een test. Izaäk gaat niet in zijn recht staan maar neemt afstand. Je hebt geen invloed op de vijandschap in het hart van de ander, maar je kan wel vermijden dat je er een deel van wordt.

 

Als we dieper gaan met God komen soms lelijke dingen bij ons naar boven.

We worden geconfronteerd met moeilijke zaken in ons eigen karakter.

Vijandschap (verdeeldheid/wraak/afgunst/jaloezie/roddel: op ongunstige wijze spreken over een persoon die niet aanwezig is … vaak op basis van geruchten en privé informatie)

Deze dingen moeten we onder ogen komen en achterlaten. Loslaten en dieper gaan want we willen doorbraak. Het levende water moet vrij kunnen stromen.

 

Izaak vind een put waarover geen onenigheid kwam…

Hij noemt deze put “Rehoboth”; ruimte, doorbraak, resultaten, vrucht,  vervulling van beloften

 

Als de doorbraak er is, zal je het weten. Zolang je het niet weet, niet ziet, niet ervaart, geen de resultaten ziet, blijf dan verder graven! Laat los, zoek dieper.

De Here is met ons en Hij is ons niet vergeten. Hij wil ons ruimte geven.

 

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!