Revival

Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)

 

De laatste weken hebben we gekeken hoe Izaäk zocht naar levend water en hoe hij, na verschillende bronnen, uiteindelijk kwam bij Rehoboth… RUIMTE

God wil ons ruimte geven; doorbraak, groei, vrucht en resultaten

 

Het is aan ons de Heer ruimte te geven in ons hart zodat het levende water kan stromen. Een kerk vol van de Heilige Geest (Gaven van de Geest / elkaar ruimte geven)

 

Psalmen 4:2 Als ik roep, verhoor Mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U mij ruimte gegeven. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.

Alles wat we meemaken kan uiteindelijk ruimte te creëren

 

Johannes 4:10-15

Een ontmoeting met Jezus is een ontmoeting met de bron

 • Een bron is het punt waar iets begint
 • Jezus is het begin van alle dingen; in Hem ontvangen wij de Heilige Geest
 • God is in ons; in Hem hebben we alles. Je hoeft niet meer te zoeken
 • Zijn bij de bron (Martha/Maria)
 • Levend water maken we niet zelf (niet uit eigen kracht)
 • Het komt van binnen naar buiten (zonder moeite)

 

Laat God GOD zijn in je leven!

Jezus zei: Als je eens wist wie Ik ben en wat ik kan doen… dan zou je vragen

Jakobus 4:2 U krijgt niet, omdat u niet bidt.

Hosea 4:6 Mijn volk gaat ten onder door gebrek aan kennis.

We kunnen Jezus en wat Hij ons wil geven mislopen terwijl Hij voor ons staat

NIET BIJ DEZE VROUW

Ze begreep niet alles maar ze wist wel dat dit is wat ze nodig had. Geef mij dat water!  Het is een attitude of houding wat zegt: “Dit is wat wil… dit is wat ik nodig heb”.

 

Jezus weet van de conditie van haar leven en ze is eerlijk. Vervolgens komt het gesprek op aanbidding

 

Het gaat niet om plaats maar om het hart. Het hele levend water verhaal is gericht op de aanwezigheid van God in ons. Wij zijn dragers van Gods glorie, vol van de Heilige Geest en Kracht

 

Als De Here in ons is komt het eruit

 • Prettige geur, een fijne smaak
 • Aantrekkelijk
 • We geven leven
 • Doorgeven wat we ontvangen
 • Inspirerend en opbouwend
 • Impact (invloed, effect, resultaat)

 

Johannes 4:28-30 De vrouw liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: kom, zie Iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik heb gedaan, zou Hij niet de Christus zijn? Zij dan gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe (IMPACT).

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!