PK’s

Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)

God wil ons ruimte geven; doorbraak, groei, vrucht en resultaten.

 

Het is aan ons de Heer ruimte te geven in ons hart zodat het levende water kan stromen. God is toch almachtig?

Alles wat we meemaken kan uiteindelijk ruimte te creëren. We hebben de keuze vrijheid om God ruimte te geven of Hem buiten te sluiten

NIETS IS TE MOEILIJK VOOR GOD!

 

Een ontmoeting met Jezus is een ontmoeting met de bron

  • We kunnen Jezus mislopen terwijl Hij voor ons staat
  • Attitude of houding: “Geef mij dat water”
  • Eerlijkheid; laat je waterkruik staan
  • Als de Here in ons is komt het eruit (aantrekkelijk / inspirerend / opbouwend)
  • Impact (we willen impact maken voor God)

 

Jeremiah 12:5 Wanneer u met hardlopers meerent en die maken u al moe, hoe moet u dan wedijveren met paarden?

 

De Heilige Geest (Levend water) geeft ons de kracht om voorwaarts te gaan.

Alleen moet de bron of het fundament goed zijn. Jezus is de bron en het woord is het enige goede fundament. Goddelijke kracht vind zijn oorsprong in het Woord.

 

Nieuwe dingen geven kracht, enthousiasme en maakt ons sterk. We mogen krachtig beginnen.

Als dit alleen emotionele kracht is zullen we moe worden en afhaken.

We hebben dan niet de geestelijke stamina (Uithoudingsvermogen, doorzettingskracht, volharding) om door te gaan.

Niet emotie gedreven maar woord gedreven.

We kennen het Woord vaak (verstandelijk) maar ons fundament is emotie.

  • Onze basis reactie is vanuit emotie en niet het Woord. Keuzes zijn emotioneel gebaseerd en niet op het woord. Emoties zijn onstabiel en onberekenbaar.

Als het woord onze bron is, zal er stabiliteit en rust zijn in wie we zijn en wat we doen. Het fundament werkt door!

Wat we nodig hebben is geestelijke paardenkracht (PK’s) zes cylinder

 

Jesaja 40:29-31 Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen; maar wie de Here verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen lopen en niet moe worden.

 

We worden moe, we vallen terug in eigen kracht, eigen inzicht, in emotie en uiteindelijk in zonde. Maar de Here wil ons kracht geven.

Er is een stroom van Levend water beschikbaar voor ons.

 

Wie de Here verwachten

Ik ga niet op mezelf, niet in eigen kracht, niet in mijn emoties maar Ik verwacht de Here. Ik kom bij Hem met een gebroken hart.

 

Psalm 51:19 Het werkelijke offer waarop U wacht, is een aan U overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder U kan. En een hart dat geheel en al weet dat U de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt U nooit weg, mijn God.

 

Het Avondmaal: Jezus is gestorven zodat wij het niet langer zelf hoeven te doen.

Wij mogen leven door de kracht van Jezus.

Herdenken, teruggaan, verwachten en in stilte wachten op God.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!