PRIVACY & COOKIES

PRIVACY & COOKIES

Victory Outreach Rijnmond West, gevestigd aan Grondherendijk 19B, 3082 DD, Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:
www.vor-west.nl Grondherendijk 19B, 3082DD, Rotterdam. 06-24170689

Sannah de Jong is de Functionaris Gegevensbescherming van Victory Outreach Rijnmond West. Zij is te bereiken via info@vorijnmond.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Victory Outreach Rijnmond West verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijk gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vorijnmond.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Het gebruik van beeldmateriaal
Victory Outreach Rijnmond West maakt regelmatig reportages van de samenkomsten en evenementen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden op onze website en voor Social Media doeleinden. Mocht u dit liever niet willen, stuur dan een e-mail naar info@vorijnmond.nl

Met het ‘ik ga akkoord’ vinkje stemt u toe voor de publicatie van dit materiaal. Victory Outreach Rijnmond West zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Victory Outreach Rijnmond West verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Victory Outreach Rijnmond West neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen hebben kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Victory Outreach Rijnmond West) tussen zit. Victory Outreach Rijnmond West gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Bankgegevens worden via onze ING bankrekening gewaard. Aan het begin van het jaar wordt er voor leden een jaaropgave opgesteld. Deze wordt na het opstellen van het document vernietigd.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Victory Outreach Rijnmond West bewaart de bij ledenregistratie of aanmelden nieuwsbrief opgegeven persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bewaartermijn:

 • Persoonsgegevens: zolang de persoon de nieuwsbrief wilt ontvangen.
 • Reden: personen kunnen zich ten alle tijden uitschrijven.
 • Personalia – bewaartermijn: zolang de persoon de nieuwsbrief wilt ontvangen. Reden: personen kunnen zich ten alle tijden uitschrijven.
 • Adres – bewaartermijn: zolang de persoon de nieuwsbrief wilt ontvangen. Reden: personen kunnen zich ten alle tijden uitschrijven.
 • Enzovoort – bewaartermijn: zolang de persoon de nieuwsbrief wilt ontvangen. Reden: personen kunnen zich ten alle tijden uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden
Victory Outreach Rijnmond West verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Victory Outreach Rijnmond West gebruikt alleen technische en functie. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@vorijnmond.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummer onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Victory Outreach Rijnmond West zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Victory Outreach Rijnmond West wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dan kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Victory Outreach Rijnmond West neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vorijnmond.nl.

Pin It on Pinterest

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!