Lucas 4:1-18 (Het verhaal)

(1) Jezus, vol van de Heilig Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, (2) waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel… (13) en toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem voor een bepaalde tijd.

(14) En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea.

Op dit punt is Jezus net gedoopt… Hij is vol van de Geest

Het mooie van een leven met Jezus is dat de Heilige Geest ons zal leiden

De Here trekt mensen… de Here roept mensen.

Hij heeft u en mij geroepen omdat Hij een bestemming voor ons heeft.

Gods bestemming voor ons leven is de definitie van succes…

Zijn plan is goed en Zijn zegeningen overvloedig.

In het beloofde land was er melk en honing in overvloed.

Alleen de route naar het beloofde land ging door de woestijn…

De Heilige Geest leidde Jezus in de woestijn waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel.

Wat betekent de woestijn:

 • Een plek van droogte… geen vreugde… geen vernieuwing
 • Een uitzichtloze plek… Geen perspectief… eindeloos
 • Gevaar… strijdt… innerlijke strijdt
 • Een plaats van twijfel
 • Een plaats van zwakte

Juist deze moeilijke plaats gebruikt de duivel

 • De vijand gebruikt verzoeking om je van koers te doen veranderen
 • Het is een leugen die lijkt op de waarheid om de waarheid te ondermijnen
 • Verzoeking komt in moeilijke omstandigheden
 • De vijand slaat toe wanneer je zwak bent

2 Corinthiërs 12:10 Wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Jakobus 1:2-3 Acht het enkel vreugde, broeders en zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt.

 Waarom leidt de Heilige Geest ons in de woestijn

 • Het is de enige weg naar het beloofde land
 • In de woestijn leren we afhankelijkheid
 • Om onze toewijding aan Christus te versterken
 • We worden sterker door strijd

Om het beloofde land in te nemen hebben we kracht om de strijden en afhankelijkheid van God nodig… We hebben kracht nodig om onze zegeningen te kunnen dragen.

In de woestijn wil de vijand je doen geloven dat je bent aangekomen op je bestemming… (als we niet uitkijken verlagen wij de lat van onze verwachting)

Exodus 16:3 De Israëlieten zeiden… waren wij maar in Egypte gebleven waar we vlees en brood in overvloed hadden. Want u hebt ons uitgeleid naar de woestijn om heel deze gemeente van honger te laten sterven.

De woestijn is de enige route naar het beloofde land…

Hoe lang de route duurt hangt af van ons geloof en gehoorzaamheid.

Wanneer de Heilige Geest je leidt in de woestijn kunnen we zeker zijn dat Hij je ook brengt naar je bestemming.

Filippenzen 1:6 Het goede werk wat Hij is begonnen zal Hij afmaken

Psalm 23: 4-6 Al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want u bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij. U maakt voor de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalf mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Je heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.

 Hoe houden we stand… hoe heeft Jezus standgehouden.

Er staat geschreven… tot drie keer toe.

De duivel verliet Jezus… tot een bepaalde tijd (kruis)… hij komt altijd weer proberen.

Vol van de Geest ging Jezus in de woestijn… maar in de kracht van Geest kwam Hij eruit.

Dan gaat Hij naar de kerk in  Zijn geboorteplaats.

Hij pakt de bijbel en begint de proclameren aangaande zijn roeping (identiteit)

Lucas 4:18-19 De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan arme het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van welbehagen van de Here te prediken.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!