Vorige week keken we naar hoe Jezus, na zijn doop, in de woestijn werd geleid en strijd moest voeren tegen de vijand…
Vervolgens kwam Hij uit de woestijn in de kracht van de Geest.

Hij proclameerde zijn roeping
De Geest des Here is op mij…

Dit was het begin van zijn bediening

  • Prediking van het goede nieuws… hoop
  • Zieken worden genezen

De bediening van Jezus kan worden gedefinieerd in twee doelstellingen

  • Het kruis en discipelschap

Niet lang na Zijn ervaring in de woestijn predikt Jezus aan het meer van Galilea. Veel mensen willen zijn boodschap horen en dringen op Jezus aan.

Dan vraagt Hij aan een aantal vissers, die bezig waren hun netten schoon te maken, of Hij hun boot mag lenen om vanaf het water te onderwijzen.

Lucas 5:4-11
De boot die Jezus gebruikte was van Simon… later Petrus genoemd.
Peter was op deze boot was diezelfde nacht niet succesvol geweest.

Zimon staat toe dat Jezus zijn boot gebruikt. Hij had ook nee kunnen zeggen. Ik weet zeker dat hij gefrustreerd was omdat ze niets hadden gevangen. Simon had boos naar huis kunnen gaan.

In dit verhaal zien we dat de niet succesvolle boot van Simon wordt ingezet voor het doel van Jezus.

Zonder het te weten haalde Simon een wonder in zijn boot en in zijn leven.
Het is altijd een goede keuze om prioriteit te geven aan Gods doelstellingen.

Als Jezus klaar is met onderwijzen geeft Hij opdracht aan Simon zijn netten uit te gooien in het diepe.

Jezus zegt: Vaar naar het diepe gedeelte

  • Ons geloof wordt uitgedaagd
  • Wat betekent dit voor u vandaag… wat vraagt God van je?
  • Het is niet een logische stap

Wat Jezus vraagt gaat in tegen de vakkennis van de vissers

  • In de nacht is de beste tijd om te vissen
  • Hun netten zijn eigenlijk niet geschikt voor diep water

Simon was inmiddels aardig moe van de hele nacht vissen, niets vangen en aansluitend ook nog een kerkdienst bijwonen. Hij had op dit punt op kunnen geven.

God zegt vandaag geef niet op! Hij kan een niet succesvolle onderneming tot een succesvolle onderneming maken.

 Als Jezus eenmaal in de boot is… (in je leven is) luister dan naar zijn stem
Simon zei: Op Uw woord zal ik het net uitwerpen.
Het enige wat telt op zo’n moment  is geloof en gehoorzaamheid

Dan zien we dat Jezus een groot zakelijk succes brengt aan deze visser
God is geïnteresseerd in onze dagelijkse bezigheid.

Hij doet niet alleen wonderen van genezing maar ook wonderen op het gebied van zaken en inkomsten.

Een niet succesvolle boot wordt een succesvolle boot.

Grote hoeveelheid vissen / netten beginnen te scheuren / andere boten moeten komen helpen / ze zinken bijna (gewicht van Gods zegen)

Simon en de andere mannen waren door dit wonder in een staat van verbazing en vreze voor God.

Simon viel op zijn knieën en erkende zijn zondige staat tegenover de heiligheid van Jezus.

Naast dit geweldige wonder laat dit verhaal ons zien dat er nog een hoger doel is met deze ontmoeting.

Dit was een moment van roeping
De Here is bij machte ons zakelijk en financieel overvloedig te zegenen.

Maar er is meer dan de zegeningen van God… een hoger doel!
Jezus zei tegen Simon; van nu aan zult u mensen vangen.

Het koninkrijk van God moet worden gebouwd en meer mensen moeten worden bereikt.

Pin It on Pinterest

Share This

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!