Heiliging, lang genoeg… – deel 6

Heiliging, lang genoeg… – deel 6

1 Petrus 4:3 Wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en andere walgelijke afgoderij.  LANG GENOEG… Het is genoeg geweest… ik heb...
Heiliging door nederigheid – deel 5

Heiliging door nederigheid – deel 5

Tussen genade en de bestemming is er een woestijn (proces) Deuteronomium 8:2 U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat...
Heiliging, de woestijn – deel 4

Heiliging, de woestijn – deel 4

2 Timotheüs 2:14-26 (21) Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk werk gereedgemaakt.     Hebreeën 12:14  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke...
Heiliging, een verlangen naar… – deel 3

Heiliging, een verlangen naar… – deel 3

MAALTIJD DES HEEREN Lucas 22:19-20 Waarom is de maaltijd des Heeren een belangrijk gebruik in de gemeente? Het is allereerst een opdracht en een daad van gehoorzaamheid Doe dit tot Mijn gedachtenis Herdenken het verzoenende werk van Jezus Christus… Zo dikwijls gij dit...
Heiliging door gehoorzaamheid – deel 2

Heiliging door gehoorzaamheid – deel 2

1 Petrus 1:15-19 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige...

Pin It on Pinterest