PREKEN & INSPIRATIE

Heiliging, olie in de lamp – afsluiting

Mattheus 25:1-13 25 ‘Het Koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met tien bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 2 Vijf van hen waren dom en de andere vijf waren verstandig. 3 De vijf domme bruidsmeisjes namen wel hun...

Lees meer
Heiliging, lang genoeg… – deel 6

Heiliging, lang genoeg… – deel 6

1 Petrus 4:3 Wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en andere walgelijke afgoderij.  LANG GENOEG… Het is genoeg geweest… ik heb...

Lees meer
Heiliging door nederigheid – deel 5

Heiliging door nederigheid – deel 5

Tussen genade en de bestemming is er een woestijn (proces) Deuteronomium 8:2 U moet heel de weg in gedachten houden waarop de Heere, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat...

Lees meer
Heiliging, de woestijn – deel 4

Heiliging, de woestijn – deel 4

2 Timotheüs 2:14-26 (21) Als iemand zich dan van deze dingen reinigt, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik, geheiligd en van veel nut voor de Here, voor elk werk gereedgemaakt.     Hebreeën 12:14  Jaag de vrede na met allen, en de heiliging, zonder welke...

Lees meer
Heiliging, een verlangen naar… – deel 3

Heiliging, een verlangen naar… – deel 3

MAALTIJD DES HEEREN Lucas 22:19-20 Waarom is de maaltijd des Heeren een belangrijk gebruik in de gemeente? Het is allereerst een opdracht en een daad van gehoorzaamheid Doe dit tot Mijn gedachtenis Herdenken het verzoenende werk van Jezus Christus… Zo dikwijls gij dit...

Lees meer
Heiliging door gehoorzaamheid – deel 2

Heiliging door gehoorzaamheid – deel 2

1 Petrus 1:15-19 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’ 1 Petrus 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige...

Lees meer
Heiliging – introductie

Heiliging – introductie

  1 Petrus 1:15-19 Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’   Van levend water naar heiliging… Het levend water stroomt en brengt van alles naar...

Lees meer
Levend water – deel 7

Levend water – deel 7

Bovennatuurlijke resultaten Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)   Ezechiël 47:12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan...

Lees meer
Levend water – deel 6

Levend water – deel 6

Laat het stromen Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)   Het Levend water is de Heilige Geest. Uitgewerkt door de gaven van de Geest...

Lees meer
Levend water- deel 5

Levend water- deel 5

PK’s Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest) God wil ons ruimte geven; doorbraak, groei, vrucht en resultaten.   Het is aan ons de Heer...

Lees meer
Levend water – deel 4

Levend water – deel 4

Revival Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)   De laatste weken hebben we gekeken hoe Izaäk zocht naar levend water en hoe hij, na...

Lees meer
Levend water – deel 3

Levend water – deel 3

Ruimte Johannes 7:38 zegt Jezus: Wie in Mij gelooft, zoals de schrift zegt: stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (Hij sprak hier over de Heilige Geest)   Jezus is de bron van levend water. Hij is het begin. Hij is de doorbraak. In Hem ontvangen...

Lees meer

Pin It on Pinterest

Vind je Victory Outreach leuk?

Deel het dan met je vrienden!